เรทค่าขนส่งสินค้า

Sherman's Delivery Cost

น้ำหนักสินค้า (kg)
ค่าขนส่งสินค้า (บาท)
0-1.00 kg
ค่าขนส่ง 99 บาท
1.01-5.00 kg
ค่าขนส่ง 129 บาท
5.01-10.00 kg
ค่าขนส่ง 199 บาท
10.01-20.00 kg
ค่าขนส่ง 299 บาท
20.01-30.00 kg
ค่าขนส่ง 399 บาท
30.01-40.00 kg
ค่าขนส่ง 499 บาท
40.01-50.00 kg
ค่าขนส่ง 599 บาท
50.01 kg ขึ้นไป
ค่าขนส่ง 699 บาท
error:
X