แอมป์กลางแจ้ง มิกซ์เซอร์แอมป์ เพาเวอร์แอมป์

AMP-200 มิกซ์เซอร์แอมป์4,900.฿

มิกซ์เซอร์แอมป์กำลังขับ 100 W(rms) ต่อข้าง ออกแบบมาสำหรับการใช้งานในพื้นที่กลางแจ้ง สามารถขับลำโพงกลางแจ้งได้ถึง 4 ตู้พร้อมกันและมีฟังก์ชั่นการใช้งานต่างๆ เช่น MIC 4 ชุด, 9 EQ Bands, ปรับเสียง High-Mid-Low และเล่นไฟล์ MP3 ผ่านทาง USB

Read More

AMP-240 มิกซ์เซอร์แอมป์5,900.฿

มิกซ์เซอร์แอมป์กลางแจ้ง PA สามารถขับลำโพงกลางแจ้งได้ถึง 4 ตู้พร้อมกัน ด้วยกำลังขับ 120 W(rms) ต่อข้าง และมีฟังก์ชั่นการใช้งานต่างๆ เช่น MIC 2 ชุด, ปรับเสียง Echo, 5 EQ Bands, ปรับเสียง High-Mid-Low, เล่นเพลง MP3 จาก USB

Read More

AMP-250 โวลท์เตจแอมป์8,900.฿

โวล์เตจแอมปลิไฟล์ ควบคุมการออกเสียงของลำโพงทุกตัวให้มีระดับเสียงที่เท่ากัน ด้วยกำลังขับ 100 W(rms) หรือสามารถเลือกระดับเสียงที่ 70V หรือ 100V เพื่อเชื่อมต่อเข้ากับลำโพงไลน์ ได้ตั้งแต่ 4-16 ตัว โดยที่คุณภาพเสียงที่ได้จะไม่ดร๊อปลงแต่อย่างใด

Read More

AMP-260 มิกซ์เซอร์แอมป์6,900.฿

มิกซ์เซอร์แอมป์กลางแจ้ง PA สามารถขับลำโพงกลางแจ้งได้ถึง 4 ตู้พร้อมกัน ด้วยกำลังขับ 150 W(rms) ต่อข้าง และมีฟังก์ชั่นการใช้งานต่างๆ เช่น MIC 4 ชุด, ปรับเสียง Echo, 10 EQ Bands, ปรับเสียง High-Mid-Low, เล่นเพลง MP3 จาก USB-SD Card และ DC Input

Read More

AMP-290 มิกซ์เซอร์แอมป์16,900.฿

มิกซ์เซอร์แอมป์ PA รุ่นใหญ่ให้พลังเสียงที่หนักแน่นด้วยกำลังขับสูงสุดถึง 700 W(rms) ต่อข้าง สามารถขับลำโพงกลางแจ้งได้ถึง 4 ตู้พร้อมกัน และมีฟังก์ชั่นการใช้งานต่างๆ เช่น MIC 5 ชุด, 10 EQ Bands, ปรับเสียง Echo, เล่นเพลง MP3 จาก USB, ปรับเสียง Low-Mid-High

Read More

AMP-291 มิกซ์เซอร์แอมป์7,900.฿

มิกซ์เซอร์แอมป์กลางแจ้งรุ่นใหม่ล่าสุด ขับลำโพงกลางแจ้งได้ถึง 4 ตู้พร้อมกัน ด้วยกำลังขับ 120 W(rms) ต่อข้าง และมีฟังก์ชั่นการใช้งานต่างๆ เช่น MIC 5 ชุด, ปรับเสียง Echo, 10 EQ Bands, ปรับเสียง High-Mid-Low, เล่นเพลง MP3 จาก USB-SD Card

Read More

APO-800 เพาเวอร์แอมป์17,900.฿

เพาเวอร์แอมป์กลางแจ้งให้พลังเสียงที่หนักแน่นด้วยกำลังขับสูงสุดถึง กำลังขับ 1,200 W(rms) ต่อข้าง พร้อมด้วยเทคโนโลยีป้องกันการใช้งานต่างๆ Full short-citcuit, Open-circuit, Peak Output Limiter, Soft start และเลือกโหมดการใช้งานได้ 3 รูปแบบ Stereo Mode, Parallel Mode, Bridge Mode

Read More