ลำโพงกลางแจ้ง ลำโพงกลางแจ้ง 12 นิ้ว ลำโพงกลางแจ้ง 15 นิ้ว ลำโพงกลางแจ้ง 18 นิ้ว

SM-112 ลำโพงกลางแจ้ง3,900.฿

ตู้ลำโพงกลางแจ้ง PA ออกแบบเพื่อใช้งานในระบบเสียงคุณภาพ ตัวตู้ลำโพงเป็นแบบ 2 ทาง ให้พลังเสียงที่หนักแน่นด้วยไดร์เวอร์โลว์ขนาด 12 นิ้ว รองรับกำลังขับ 200 W(rms) พร้อมด้วยขั้วต่อลำโพงแบบ Banana Jack และ Speakon Jack

Read More

SM-115 ลำโพงกลางแจ้ง5,900.฿

ตู้ลำโพงกลางแจ้ง PA ออกแบบเพื่อใช้งานในระบบเสียงคุณภาพ ตัวตู้ลำโพงเป็นแบบ 2 ทาง ให้พลังเสียงที่หนักแน่นด้วยไดร์เวอร์โลว์ขนาด 15 นิ้ว รองรับกำลังขับ 300 W(rms) พร้อมด้วยขั้วต่อลำโพงแบบ Banana Jack และ Speakon Jack

Read More

SM-212 ลำโพงกลางแจ้ง5,990.฿

ตู้ลำโพงกลางแจ้ง PA ออกแบบเพื่อใช้งานในระบบเสียงคุณภาพ ตัวตู้ลำโพงเป็นแบบ 2 ทาง ให้พลังเสียงที่หนักแน่นด้วยไดร์เวอร์โลว์ขนาด 12 นิ้ว จำนวน 2 ดอก รองรับกำลังขับ 400 W(rms) พร้อมด้วยขั้วต่อลำโพงแบบ Banana Jack และ Speakon Jack

Read More

SM-215 ลำโพงกลางแจ้ง6,900.฿

ตู้ลำโพงกลางแจ้ง PA ออกแบบเพื่อใช้งานในระบบเสียงคุณภาพ ตัวตู้ลำโพงเป็นแบบ 2 ทาง ให้พลังเสียงที่หนักแน่นด้วยไดร์เวอร์โลว์ขนาด 15 นิ้ว จำนวน 2 ดอก รองรับกำลังขับ 500 W(rms) พร้อมด้วยขั้วต่อลำโพงแบบ Banana Jack และ Speakon Jack

Read More

SM-118 ลำโพงกลางแจ้ง7,900.฿

ตู้ลำโพงกลางแจ้ง PA ออกแบบเพื่อใช้งานในระบบเสียงคุณภาพ ตัวตู้ลำโพงเป็นแบบ 2 ทาง ให้พลังเสียงที่หนักแน่นด้วยไดร์เวอร์โลว์ขนาด 18 นิ้ว รองรับกำลังขับ 500 W(rms) พร้อมด้วยขั้วต่อลำโพงแบบ Banana Jack และ Speakon Jack

Read More