แอมป์ดิจิตอล

แอมป์ระบบดิจิตอล (เอวี รีซีฟเวอร์) ถ่ายทอดพลังเสียงดิจิตอลด้วยกำลังขับสูงถึง 375 W(rms) พร้อมด้วยฟังก์ชั่นภาครับวิทยุ FM-AM, HDMI, USB, Dolby Digital, DTS และช่องต่อไมโครโฟน 2 ชุด

Showing the single result

error:
X