ไมโครโฟนไร้สาย

ไมโครโฟนไร้สายแบบฟิกความถี่ และปรับความถี่ ไมค์ถือคู่ คลื่นความถี่ VHF&UHF ตอบสนองช่วงความถี่ 170-870 MHz พร้อมด้วยวงจร Phase Lock Loop สามารถรับ-ส่งสัญญาณได้ไกลตั้งแต่ 20-100 เมตร บรรจุในกล่องอย่างดี

Showing all 6 results

error:
X