ลำโพงอเนกประสงค์

ลำโพงอเนกประสงค์ฟังก์ชั่นครบ ทั้งไมค์เดี่ยวและไมค์คู่ เหมาะกับการเสนอขายสินค้า จัดกิจกรรม ประชุมกลุ่มย่อย มาพร้อมชุดล้อลากเพื่อความสะดวกในการเคลื่อนย้าย มีขนาดให้เลือกใช้งาน 6-15 นิ้ว

Showing all 4 results

error:
X