แจ้งการชำระเงิน

หลังจากที่ลูกค้าทำการโอนเงินเสร็จสิ้นแล้ว กรุณาแจ้งการชำระเงินเข้ามายังบริษัทฯ ในช่วงเวลาทำการวันจันทร์ถึงวันเสาร์ เวลา 08.30-17.30 น. เพื่อให้ทางฝ่ายบัญชีทำการตรวจสอบยอดการโอนเงินของลูกค้า โดยที่ลูกค้าต้องเตรียมรายละเอียดดังต่อไปนี้

ลูกค้าบุคคลธรรมดา

 • ชื่อ-นามสกุล
 • หมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้
 • ที่อยู่สำหรับจัดส่งสินค้า
 • อีเมล์แอดเดรส
 • หลักฐานการโอนเงิน (ใบ Pay In หรือ สลิปการโอนเงิน)

ลูกค้าในนามนิติบุคคล

 • ชื่อบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนจำกัด
 • ที่อยู่สำหรับออกใบกำกับภาษี
 • ใบภพ.20 หรือหนังสือรับรอง
 • ใบเสนอราคา เซ็นต์ยืนยันการสั่งซื้อสินค้า(ถ้ามี)
 • อีเมล์แอดเดรส
 • หลักฐานการโอนเงิน (ใบ Pay In หรือ สลิปการโอนเงิน)
 • ชื่อ-นามสกุลผู้รับสินค้า พร้อมหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้

แจ้งการชำระเงิน ด้วย 3 ช่องทางง่ายๆ

1.แจ้งผ่านโทรสาร (Fax)

แจ้งการโอนเงินผ่านทางโทรสาร (Fax) ที่หมายเลข 0-2412-9304 พร้อมส่งหลักฐาน(ใบสั่งซื้อ,หลักฐานการโอนเงิน) Attn คุณประเสริฐศักดิ์

2.แจ้งผ่านอีเมล์ (E-mail)

แจ้งการโอนเงินผ่านทางอีเมล์ ที่อีเมล์ sherman.nct@gmail.com โดยตั้งหัวข้ออีเมล์ว่า “แจ้งการชำระเงิน” พร้อมกับแนบรายละเอียดเอกสาร(ใบสั่งซื้อ,หลักฐานการโอนเงิน)

3.แจ้งผ่านแอปพลิเคชันไลน์ (line app)

แจ้งการโอนเงินผ่านทางไอดีไลน์ homesound37 หรือคลิกที่ชื่อไอดีไลน์เพื่อ SCAN QR Code หลังจากเพิ่มเป็นเพื่อนแล้ว ก็สามารถส่งรายละเอียดเอกสารต่างๆ

สะดวก รวดเร็ว

ลูกค้าสามารถแจ้งการโอนเงินผ่านทางไอดีไลน์ หรือทางอีเมล์ จะสะดวก และรวดเร็วที่สุด

จัดส่งสินค้า โดยขนส่งเอกชน

ทางบริษัทดำเนินการจัดส่งสินค้าภายใน 48 ชั่วโมง หลังจากทางบัญชีตรวจสอบยอดเงินเรียบร้อยแล้ว

เก็บหลักฐาน

เมื่อลูกค้าทำการโอนเงินค่าสินค้าแล้ว ควรเก็บสลิปโอนเงินเอาไว้เป็นหลักฐาน ในกรณีที่ลูกค้าไม่ได้รับสินค้า

หากมีข้อสงสัย

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 0-2864-5665 หรือ 086-378-9781 เวลาทำการ 08.30-17.30 น