ไมค์ลอยดิจิตอล UHF สามารถจูนความถี่ไมค์ เพื่อเลือกความถี่ในการใช้งาน เพื่อหลีกเลี่ยงการรบกวนของสัญญาณภายนอก

แสดง %d รายการ

แสดงสินค้า 6 9 12