ไมค์ลอยดิจิตอล UHF สามารถจูนความถี่ไมค์ เพื่อเลือกความถี่ในการใช้งาน เพื่อหลีกเลี่ยงการรบกวนของสัญญาณภายนอก

Showing all 5 results

แสดงจำนวน 9 24 36