ศูนย์บริการ ภาคเหนือ

ศูนย์บริการซ่อมสินค้า ภาคเหนือ
17 ศูนย์บริการ

01.

บจก.สินธานีอีเลคทรอนิกส์

ที่อยู่ 111 ม.25 ถ.ซุปเปอร์ไฮเวย์ ต.รอบเวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 57000
โทรศัพท์ 053-153311
แฟ็กซ์
วัน-เวลาทำการ
02.

บจก.ทวียนต์ มาร์เก็ตติ้ง

ที่อยู่ 99/24 ม.13 ต.สันทราย อ.เมือง จ.เชียงราย 57000
โทรศัพท์ 053-700353
แฟ็กซ์
วัน-เวลาทำการ
03.

บจก.ทีวี(ไทยแลนด์)

ที่อยู่ 284/3-4 ม.2 ถ.สุขสถิตย์ ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 57000
โทรศัพท์ 053-711247, 081-881-1246
แฟ็กซ์
วัน-เวลาทำการ
04.

หจก.บุญทาพาณิชย์

ที่อยู่ 2420 ม.1 ถ.พหลโยธินสายเก่า ต.เมืองพาน อ.พาน จ.เชียงราย 57120
โทรศัพท์ 053-722779, 081-783-7155
แฟ็กซ์
วัน-เวลาทำการ
05.

สมศักดิ์อิเลกทรอนิกส์

ที่อยู่ 199/7-9 ถ.ศรีทรายมูล-เวียงชัย ต.รอบเวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 57000
โทรศัพท์ 053-600602, 089-755-9982
แฟ็กซ์
วัน-เวลาทำการ
06.

บจก.สหพานิช เชียงใหม่

ที่อยู่ 62 ถ.โชตนา ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์ 053-220999
แฟ็กซ์ 053-220778
วัน-เวลาทำการ
07.

บจก.ฟิวเจอร์ อิเล็กโทรนิคส์ เซอร์วิส

ที่อยู่ 30/19 ม.5 ต.ฟ้าฮ่าม อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000
โทรศัพท์ 053-240117, 099-287-4456
แฟ็กซ์
วัน-เวลาทำการ
08.

เจนวิทย์อิเลคโทรนิคส์

ที่อยู่ 169/3 ถ.ราชวงศ์ ต.ช้างม่อย อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์ 053-233591
แฟ็กซ์
วัน-เวลาทำการ
09.

เทคนิคออดิโอ

ที่อยู่ 178/3 ม.3 ถ.น่าน-ทุ่งช้าง ต.ปัว อ.ปัว จ.น่าน 55120
โทรศัพท์ 054-791215, 087-190-9805
แฟ็กซ์
วัน-เวลาทำการ
10.

สมบูรณ์ อีเลคโทรนิคส์

ที่อยู่ 12/15 ถ.รอบเวียงประตูกอง ต.เวียง อ.เมือง จ.พะเยา 56000
โทรศัพท์ 054-481806, 087-797-3685
แฟ็กซ์
วัน-เวลาทำการ
11.

บจก.ศักดิ์ชัย โซลูชั่น

ที่อยู่ 170,170/10-/14 ถ.ยันตรกิจโกศล ต.ในเวียง อ.เมือง จ.แพร่ 54000
โทรศัพท์ 054-621501, 086-421-6711
แฟ็กซ์
วัน-เวลาทำการ
12.

ร้านสมศักดิ์อีเลคทรอนิกส์

ที่อยู่ 59 ถ.บ้านใหม่ ต.ในเวียง อ.เมือง จ.แพร่ 54000
โทรศัพท์ 054-620165, 089-431-7001
แฟ็กซ์ 034-474815
วัน-เวลาทำการ จันทร์-เสาร์ 08.30-17.30
13.

บจก.ชุมพลเทรดดิ้ง กรุ๊ป

ที่อยู่ 355/46 ถ.บุญวาทย์ ต.สวนดอก อ.เมือง จ.ลำปาง 52000
โทรศัพท์ 054-323456, 086-450-0923
แฟ็กซ์
วัน-เวลาทำการ
14.

บจก.ไทยพานิชวีดีโอ-อุตรดิตถ์

ที่อยู่ 1/94-97,99-103 ถ.สำราญรื่น ต.ท่าอิฐ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ 53000
โทรศัพท์ 055-412665
แฟ็กซ์ 055-417982
วัน-เวลาทำการ
15.

บจก.ไทยพานิชมาร์เก็ตติ้ง

ที่อยู่ 379/6 ม.7 ถ.พิษณุโลก-หล่มสัก ต.สมอแข อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
โทรศัพท์ 055-378666, 082-775-8004
แฟ็กซ์
วัน-เวลาทำการ จันทร์-เสาร์ 08.30-17.30
16.

หจก.สากลโทรทัศน์และบุตร

ที่อยู่ 1/6-9 ถ.ศรีมาลา ต.ในเมือง อ.เมือง จ.พิจิตร 66000
โทรศัพท์ 095-926-5659
แฟ็กซ์
วัน-เวลาทำการ
17.

สัจจะอีเล็คโทรนิค

ที่อยู่ 234/4-5 ถ.สวรรค์วิถี ต.ปากน้ำ อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
โทรศัพท์ 056-221491
แฟ็กซ์
วัน-เวลาทำการ