ศูนย์บริการ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ศูนย์บริการซ่อมสินค้า ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
12 ศูนย์บริการ

01.

ยุทอิเล็คทรอนิกส์

ที่อยู่ 501 ม.8 บ้านหนองโจด อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000
โทรศัพท์ 043-006267, 086-856-6567
แฟ็กซ์
วัน-เวลาทำการ
02.

ห้างโอวเปงฮง (2009)

ที่อยู่ 311-315 ม. 2 ถ.ราชนิกุล ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น
โทรศัพท์ 043-270136, 089-274-3065
แฟ็กซ์
วัน-เวลาทำการ
03.

ธนายงค์ศูนย์ซ่อมและบริการอะไหล่

ที่อยู่ 632/1-2 ถ.ราชทัณฑ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ชัยภูมิ 36000
โทรศัพท์ 044-811555, 081-879-8182
แฟ็กซ์
วัน-เวลาทำการ
04.

ไฮแม็กซ์อิเลคโทรนิคส์

ที่อยู่ 271 ถ.สรรพสิทธิ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทรศัพท์ 044-289189, 089-578-4542
แฟ็กซ์
วัน-เวลาทำการ
05.

บจก.สยามการไฟฟ้าลำปลายมาศ

ที่อยู่ 85,87,89 ม.1 ต.ลำปลายมาศ อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์ 31130
โทรศัพท์ 044-661018, 092-464-2944
แฟ็กซ์
วัน-เวลาทำการ
06.

มุกดาอิเล็คโทรนิค

ที่อยู่ 242 ถ.พิทักษ์สันติราษฎร์ ต.มุกดาหาร อ.เมือง จ.มุกดาหาร 49000
โทรศัพท์ 042-612339, 085-925-7002
แฟ็กซ์
วัน-เวลาทำการ
07.

สมจิตอิเล็กทรอนิกส์

ที่อยู่ 15-17-19 ถ.ประชาสัมพันธ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ยโสธร 35000
โทรศัพท์ 045-711596
แฟ็กซ์
วัน-เวลาทำการ
08.

หจก.เซียดิจิตอลพลาซ่า

ที่อยู่ 595 ม.3 ถ.โพนทอง-กุฉินารายณ์ ต.แวง อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด 45110
โทรศัพท์ 043-571381, 081-392-2088
แฟ็กซ์
วัน-เวลาทำการ
09.

เจริญไพบูลย์อิเลคทรอนิคส์แอนด์มิวสิค

ที่อยู่ 298 ม.14 ถ.ราศรีโพนทราย ต.เมืองคง อ.ราศีไศล จ.สรีสะเกษ 33160
โทรศัพท์ 081-528-9216
แฟ็กซ์
วัน-เวลาทำการ
10.

ไพศาลเซอร์วิส

ที่อยู่ 1754/3-4 ถ.รัฐพัฒนา ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมือง จ.สกลนคร 47000
โทรศัพท์ 042-733780, 089-711-0005
แฟ็กซ์
วัน-เวลาทำการ
11.

ไพศาลอีเล็คโทรนิคส์

ที่อยู่ 1508/5 ถ.สุขเกษม ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมือง จ.สกลนคร 47000
โทรศัพท์ 042-711333, 081-954-1547
แฟ็กซ์
วัน-เวลาทำการ
12.

เสียงไพศาล กรุ๊ป 88

ที่อยู่ 179-184 ม.13 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.สุรินทร์ 32000
โทรศัพท์ 044-514141
แฟ็กซ์
วัน-เวลาทำการ