ศูนย์บริการ ภาคใต้

ศูนย์บริการซ่อมสินค้า ภาคใต้
15 ศูนย์บริการ

01.

ศรีตรังอิเลคทรอนิคส์

ที่อยู่ 31,31/1 ถ.มหาราช ต.ปากน้ำ อ.เมือง จ.กระบี่ 81000
โทรศัพท์ 075-622199, 087-884-2028
แฟ็กซ์
วัน-เวลาทำการ
02.

บจก.เสียงโตเกียว

ที่อยู่ 130/6-7 ถ.ศาลาแดง ต.ท่าตะเภา อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร 86000
โทรศัพท์ 077-511258, 088-758-3257
แฟ็กซ์
วัน-เวลาทำการ
03.

AES HOME SERVICE

ที่อยู่ 21 ม.5 ถ.เพชรเกษม กม.1102 ต.นาท่ามเหนือ อ.เมือง จ.ตรัง 92190
โทรศัพท์ 089-209-7070
แฟ็กซ์
วัน-เวลาทำการ
04.

ช่างแจ็ค เพาเวอร์แอมป์

ที่อยู่ 143 ม.5 ต.หูล่อง อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช 80140 (หน้าเขื่อนลุ่มน้ำปากพนัง)
โทรศัพท์ 086-6176426
แฟ็กซ์
วัน-เวลาทำการ
05.

พัฒน์นคร

ที่อยู่ 45/1 ถ.นครศรีปากพนัง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80000
โทรศัพท์ 086-687-3978
แฟ็กซ์
วัน-เวลาทำการ
06.

P&P Electronic

ที่อยู่ 67/6 ถ.กะโรม ต.โพธิ์เสด็จ อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80000
โทรศัพท์ 094-235-3277
แฟ็กซ์ 053-220778
วัน-เวลาทำการ
07.

ร้านสยามวิทยุ-โทรทัศน์

ที่อยู่ 28 ถ.ราเมศวร์ ต.คูหาสวรรค์อ.เมือง จ.พัทลุง 93000
โทรศัพท์ 074-613208, 081-690-4648
แฟ็กซ์
วัน-เวลาทำการ
08.

ไมตรีอิเลคทรอนิคส์

ที่อยู่ 23/5 ถ.หลวงพ่อ ต.ตลาดใหญ่ อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000
โทรศัพท์ 076-211163, 081-892-9950
แฟ็กซ์
วัน-เวลาทำการ
09.

ท๊อปซาวด์โมดิฟาย

ที่อยู่ 6/4 ถ.ศรีสุทัศน์ ต.ตลาดใหญ่ อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000
โทรศัพท์ 076-687395, 081-569-3955
แฟ็กซ์
วัน-เวลาทำการ
10.

ชัยวัฒน์ เซลส์แอนด์ เซอร์วิส

ที่อยู่ 38 ถ.ศรีบำรุง ต.สะเตง อ.เมือง จ.ยะลา 95000
โทรศัพท์ 081-541-6966
แฟ็กซ์
วัน-เวลาทำการ
11.

พรหมประทาน อีเลคทรอนิคส์

ที่อยู่ 140/58 ซ.อุดมพร3 ต.เขารูปช้าง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา 90000
โทรศัพท์ 074-324954, 086-490-4047
แฟ็กซ์
วัน-เวลาทำการ
12.

พี.เอส.แอล.อีเล็กทรอนิกส์

ที่อยู่ 574/2 ม.6 ต.คลองขุด อ.เมืองสตูล จ.สตูล 91000
โทรศัพท์ 074-830256, 080-886-4331
แฟ็กซ์
วัน-เวลาทำการ
13.

บ้านดอนอีเลคทริค

ที่อยู่ 236 ถ.หน้าเมือง ต.ตลาด อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84000
โทรศัพท์ 077-281228, 086-949-3038
แฟ็กซ์
วัน-เวลาทำการ
14.

เลียงเฮียะเฮง (อ.นาสาร)

ที่อยู่ 30-32 ถ.หลังสถานีรถไฟ ต.นาสาร อ.นาสาร จ.สุราษฎร์ธานี 84120
โทรศัพท์ 077-249555, 081-691-1939
แฟ็กซ์
วัน-เวลาทำการ
15.

เลียงเฮียะเฮง (อ.เมือง)

ที่อยู่ 3/225-226 ม.3 ถ.นาเนียน ต.มะขามเตี้ย อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84000
โทรศัพท์ 077-264222
แฟ็กซ์ 077-264777
วัน-เวลาทำการ