Showing all 2 results

APM-006 เพาเวอร์มิกเซอร์ 1000 วัตต์ 6CH

7,990.00 ฿
เพาเวอร์มิกเซอร์ 1000 วัตต์ 6 แชนแนล ดิจิทัลเอฟเฟ็กต์ 99 โปรแกรม สำหรับงานเวที และระบบเสียงขนาดเล็ก-กลาง มีอีควอไลเซอร์ 5 แบนด์ และเชื่อมต่อสมาร์ทโฟนผ่านบลูทูธไร้สาย หรือใช้งาน sub-mixer ร่วมกับเพาเวอร์แอมป์ เพื่อรองรับระบบเสียงสเกลขนาดใหญ่ขึ้น

APM-1000 เพาเวอร์มิกเซอร์ 1100 W 8 CH.

10,990.00 ฿
เพาเวอร์มิกเซอร์ 1100 วัตต์ 8 แชนแนล ดิจิทัลเอฟเฟ็กต์ 256 โปรแกรม สำหรับงานเวที และระบบเสียงขนาดเล็ก-กลาง มีอีควอไลเซอร์ 5 แบนด์ และเชื่อมต่อสมาร์ทโฟนผ่านบลูทูธไร้สาย หรือใช้งาน sub-mixer ร่วมกับเพาเวอร์แอมป์ เพื่อรองรับระบบเสียงสเกลขนาดใหญ่ขึ้น