Shipping

การจัดส่งสินค้า

ทางบริษัทดำเนินการจัดส่งสินค้า โดยขนส่งไปรษณีย์ไทย, ขนส่งไทย, ขนส่งเอกชน และขนส่งแบบเร่งด่วน เพื่อให้ลูกค้าได้รับสินค้าเร็วที่สุด และสินค้ามีความเสียหายในระหว่างการจัดส่งสินค้าน้อยที่สุด สินค้าจะจัดส่งในวันเวลาทำการ (วันจันทร์ ถึง วันศุกร์ ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์) โดยแยกประเภทการจัดส่งสินค้า เป็น 5 รูปแบบ
(Small shipping)

1.การจัดส่งสินค้าขนาดเล็ก (<2kg)

การจัดส่งสินค้าขนาดเล็ก ทางร้านจะพิจารณาจากน้ำหนักสินค้าเป็นหลัก โดยที่น้ำหนักสินค้าต่อชิ้นจะต้องไม่เกิน 2kg ทางบริษัทจัดส่งสินค้าทั่วประเทศ ด้วยขนส่งไปรษณีย์ไทย จัดส่งแบบ EMS ระยะเวลาในการจัดส่ง 1-3 วันทำการ
(Medium shipping)

2.การจัดส่งสินค้าขนาดกลาง (2kg-10kg)

การจัดส่งสินค้าขนาดกลาง สินค้ามีน้ำหนักระหว่าง 2kg-10kg และมีขนาดกล่องสินค้าไม่เกิน 120 cm ทางบริษัทจัดส่งสินค้าผ่านทางขนส่งเอกชน Kerry Express หรือ It Transport ระยะเวลาในการจัดส่ง 1-2 วันทำการ สำหรับลูกค้าเขตกรุงเทพ-ปริมณฑล และ 2-5 วันทำการ สำหรับลูกค้าต่างจังหวัด
(Credit Card & Debit Card)

3.การจัดส่งสินค้าขนาดใหญ่ (>10kg)

การจัดส่งสินค้าขนาดใหญ่ สินค้ามีน้ำหนักตั้งแต่ 10kg ขึ้นไป แต่ไม่เกิน 50kg และขนาดกล่องสินค้าเกิน 120cm ทางบริษัทจัดส่งสินค้าผ่านทางขนส่งเอกชน Kerry Express และ It Transport ระยะเวลาในการจัดส่ง 1-2 วันทำการ สำหรับลูกค้าเขตกรุงเทพ-ปริมณฑล และระยะเวลา 2-5 วันทำการ สำหรับลูกค้าต่างจังหวัด
(Express shipping)

4.การจัดส่งสินค้า แบบเร่งด่วน

การจัดส่งสินค้าแบบเร่งด่วน ภายในวัน ขอสงวนสิทธิ์เฉพาะลูกค้าเขตกรุงเทพฯ เท่านั้น โดยทางบริษัทจะใช้บริการ ส่งของด่วนกับเดลิเวอรี (Deliveree) โดยค่าขนส่งสินค้าจะคิดตามระยะทาง (อ้างอิงตาม google Maps) และทางร้านจะเลือกประเภทของรถ ให้เหมาะสมกับสินค้าที่ลูกค้าสั่งซื้อ
(Pay the shipping cost at destination)

5.การจัดส่งสินค้า แบบเก็บค่าขนส่งปลายทาง

การจัดส่งสินค้า แบบเก็บค่าขนส่งปลายทาง ขอสงวนสิทธิ์เฉพาะลูกค้าต่างจังหวัดเท่านั้น โดยทางบริษัทจะใช้บริการของ ขนส่งไอที ทรานสปอร์ต ครอบคลุมภาคกลาง, ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ, ภาคตะวันออก, ภาคตะวันตก, ภาคเหนือ และภาคใต้ โดยที่ลูกค้าสามารถตรวจสอบพื้นที่บริการ รายละเอียดเพิ่มเติม ระยะเวลาการจัดสงประมาณ 2-5 วัน ขึ้นอยู่กับพื้นที่ปลายทาง
(Check the delivery status online)

6.เช็คสถานะการจัดส่งผ่านระบบออนไลน์

ลูกค้าสามารถตรวจสอบ สถานะการจัดส่งสินค้าออนไลน์ ผ่านทางเว็บไซต์ของผู้ให้บริการโดยตรง
ระบบขนส่งสินค้า ที่ทางบริษัทไว้วางใจ
ไปรษณีย์ไทยhttps://track.thailandpost.co.th/
Kerry Expresshttps://th.kerryexpress.com/th/track/
Flash Expresshttps://flashexpress.com/fle/tracking
IT Transporthttp://www.it-transport.com/
Delivereehttps://www.deliveree.com/th/delivery/
Nim Expresshttps://www.nimexpress.com/