วิธีการจัดส่งสินค้า

ทางบริษัทดำเนินการจัดส่งสินค้า โดยขนส่งไปรษณีย์ไทย, ขนส่งไทย, ขนส่งเอกชน และขนส่งแบบเร่งด่วน  เพื่อให้ลูกค้าได้รับสินค้าเร็วที่สุด และสินค้ามีความเสียหายในระหว่างการจัดส่งสินค้าน้อยที่สุด สินค้าจะจัดส่งในวันเวลาทำการ (วันจันทร์ ถึง วันศุกร์ ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์) โดยคิดค่าขนส่งสินค้า อ้างอิงน้ำหนักของสินค้า ตามตารางด้านล่างนี้

[table “40” not found /]

โดยแยกประเภทการจัดส่งสินค้า เป็น 5 รูปแบบครับ

1.การจัดส่งสินค้าขนาดเล็ก (<2kg)

การจัดส่งสินค้าขนาดเล็ก ทางร้านจะพิจารณาจากน้ำหนักสินค้าเป็นหลัก โดยที่น้ำหนักสินค้าต่อชิ้นจะต้องไม่เกิน 2kg ทางบริษัทจัดส่งสินค้าทั่วประเทศ ด้วยขนส่งไปรษณีย์ไทย จัดส่งแบบ EMS ระยะเวลาในการจัดส่ง 1-3 วันทำการ ค่าใช้จ่ายประมาณ 80-100 บาท

2.การจัดส่งสินค้าขนาดกลาง (2kg-10kg)

การจัดส่งสินค้าขนาดกลาง สินค้ามีน้ำหนักระหว่าง 2kg-10kg และมีขนาดกล่องสินค้าไม่เกิน 120 cm ทางบริษัทจัดส่งสินค้าผ่านทางขนส่งเอกชน Kerry Express หรือ TNT Express ระยะเวลาในการจัดส่ง 1-2 วันทำการ สำหรับลูกค้าเขตกรุงเทพ-ปริมณฑล และ 2-5 วันทำการ สำหรับลูกค้าต่างจังหวัด

3.การจัดส่งสินค้าขนาดใหญ่ (>10kg)

การจัดส่งสินค้าขนาดใหญ่ สินค้ามีน้ำหนักตั้งแต่ 10kg ขึ้นไป และขนาดกล่องสินค้าเกิน 120cm ทางบริษัทจัดส่งสินค้าผ่านทางขนส่งเอกชน TNT Express ระยะเวลาในการจัดส่ง 1-2 วันทำการ สำหรับลูกค้าเขตกรุงเทพ-ปริมณฑล และระยะเวลา 2-5 วันทำการ สำหรับลูกค้าต่างจังหวัด

4.การจัดส่งสินค้า แบบเร่งด่วน

การจัดส่งสินค้าแบบเร่งด่วน ขอสงวนสิทธิ์เฉพาะลูกค้าเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑลเท่านั้น โดยทางบริษัทจะใช้บริการ ส่งของด่วนกับเดลิเวอรี (Deliveree) โดยค่าขนส่งสินค้าจะคิดตามระยะทาง (อ้างอิงตาม google Maps) และทางร้านจะเลือกประเภทของรถ ให้เหมาะสมกับสินค้าที่ลูกค้าสั่งซื้อ

5.การจัดส่งสินค้า แบบเก็บค่าขนส่งปลายทาง

การจัดส่งสินค้า แบบเก็บค่าขนส่งปลายทาง ขอสงวนสิทธิ์เฉพาะลูกค้าต่างจังหวัดเท่านั้น โดยทางบริษัทจะใช้บริการของ ขนส่งไอที ทรานสปอร์ต ครอบคลุมภาคกลาง, ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ, ภาคตะวันออก, ภาคตะวันตก, ภาคเหนือ และภาคใต้ โดยที่ลูกค้าสามารถตรวจสอบพื้นที่บริการ  รายละเอียดเพิ่มเติม  ระยะเวลาการจัดสงประมาณ 2-5 วัน ขึ้นอยู่กับพื้นที่ปลายทาง

ระบบขนส่งสินค้า ที่ทางบริษัทไว้วางใจ

shipping-thailandpost
shipping-kerry
shipping-tnt
shipping-deliveree
shipping-ittransport

จัดส่งสินค้ากรุงเทพฯและปริมณฑล

สินค้าจัดส่งโดยไปรษณีย์ไทย, ขนส่งเอกชนแบบ Next day และขนส่งแบบเร่งด่วน ระยะเวลาในการจัดส่ง 1-3 วัน (เขตกรุงเทพฯและปริมณฑล) ตามวันเวลาทำการ

จัดส่งสินค้าต่างจังหวัด

สินค้าจัดส่งโดยไปรษณีย์ไทย, ขนส่งไทย และขนส่งเอกชน ระยะเวลาในการจัดส่ง 2-5 วัน (ต่างจังหวัด) ตามวันเวลาทำการ

สินค้าจัดส่งแบบ Door to Door delivery

เป็นการส่งสินค้าแบบถึงมือลูกค้าโดยตรง ซึ่งลูกค้าสามารถกำหนดได้ว่าจะให้ทางบริษัทจัดส่งสินค้าที่บ้าน หรือที่ทำงาน โดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม

เช็คสถานะการจัดส่งผ่านระบบออนไลน์

ลูกค้าสามารถตรวจสอบ สถานะการจัดส่งสินค้าออนไลน์ ผ่านทางเว็บไซต์ของผู้ให้บริการโดยตรง

หากมีข้อสงสัย

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 0-2864-5665 หรือ 086-378-9781 เวลาทำการ 08.30-17.30 น