ศูนย์บริการภาคกลาง

ศูนย์บริการซ่อมสินค้า ภาคกลาง
6 ศูนย์บริการ

01.

NP อิเล็คทรอนิคส์

ที่อยู่ 48 ถ.ราษฎร์รวมใจ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.กำแพงเพชร 62000
โทรศัพท์ 055-712125, 082-165-2907
แฟ็กซ์
วัน-เวลาทำการ
02.

ชุมอิเล็คทริค

ที่อยู่ 470/2 ถ.เจริญสุข ต.ในเมือง อ.เมือง จ.กำแพงเพชร 62000
โทรศัพท์ 055-716886, 081-680-2970
แฟ็กซ์
วัน-เวลาทำการ
03.

บจก.บ้านสวนอิเล็คโทรนิคส์

ที่อยู่ 696/14 ถ.พิชัยสงคราม ต.ในเมือง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
โทรศัพท์ 055-302837, 086-937-8312
แฟ็กซ์
วัน-เวลาทำการ
04.

หจก.กิจนิยม(สมัยใหม่)

ที่อยู่ 85-87 ถ.ศรีสำโรง ต.โคกสำโรง อ.โคกสำโรง จ.ลพบุรี 15120
โทรศัพท์ 036-441175, 036-441533
แฟ็กซ์
วัน-เวลาทำการ
05.

บจก.ธงชัยวิทยุเซลส์แอนด์เซอร์วิส

ที่อยู่ 89 ม.1 ต.ปากแคว อ.เมือง จ.สุโขทัย 64000
โทรศัพท์ 055-614945
แฟ็กซ์
วัน-เวลาทำการ
06.

เอ็น ที เอส อิเล็คทริค

ที่อยู่ 18/21 ถ.หมื่นหาญ ต.ท่าระหัด อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี 72000
โทรศัพท์ 035-503356, 081-839-0374
แฟ็กซ์
วัน-เวลาทำการ